Honorata Wiśniewska

Nazywam się Honorata Wiśniewska. Jestem certyfikowanym psychoterapeutą Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (nr cert. 814). Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując jako psychoterapeuta w Specjalistycznej Poradni dla Rodzin w Lublinie. Od 14 lat prowadzę psychoterapię indywidualną, małżeńską i par oraz rodzinną. Swoją pracę poddaję stałej superwizji u superwizorów z Ambulatorium Terapii Rodzin w Krakowie oraz z Polskiego Instytutu Ericksonowskiego w Łodzi.
Ukończyłam 4,5 – letnie całościowe szkolenie z psychoterapii w Krakowie (wymagane do uzyskania certyfikatu). Ponadto szkoliłam się w Laboratorium Psychoedukacji i Polskim Instytucie Ericksonowskim. Odbyłam 360 – godzinny staż w Ambulatorium Terapii Rodzin w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Nieustannie doskonalę swój warsztat pracy poprzez udział w warsztatach i szkoleniach organizowanych m.in. przez Polski Instytut Ericksonowski (ostatnio: z terapii par oraz zastosowania hipnozy w psychoterapii – I i II stopień).

Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (2018)

tel. 697 707 456