Krystian Kędziora

Psycholog, psychoterapeuta, terapeuta uzależnień;

ukończył psychologię na UMCS oraz uzyskał magisterium z rehabilitacji na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Prowadzi psychoterapię indywidualną w Warszawskim NZOZ Centrum Terapii Dialog. Zdobywał  doświadczenie pracy w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Bożego w Lublinie (prowadził terapię i poradnictwo psychologiczne dla pacjentów oraz ich rodzin) oraz Ośrodku Psychoterapii OGRÓD (Warszawa) Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (IPZ).

Był założycielem stowarzyszenia  Na Rzecz Rozwoju i Profilaktyki „Tu i Teraz” w którym zajmował się pracą z ofiarami i sprawcami przemocy w rodzinie oraz terapią uzależnień. Pracuje w podejściu integracyjnym – w swojej pracy korzysta z różnych nurtów teoretycznych. Podejście i metody dostosowuje do indywidualnych potrzeb Klientów/Pacjentów.

Pracuje pod stałą superwizją. Ukończył 4-letnie studia podyplomowe z zakresu Psychoterapii w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii Instytutu Psychologii Zdrowia (PTP).  Studia te posiadają akredytacje Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Ukończył szkolenie w zakresie specjalisty terapii uzależnień akredytowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii  oraz Szkolenie z Zakresu Terapii Uzależnień Behawioralnych w IPZ. Specjalizuje się w pracy z osobami doświadczającymi objawów depresji, lęku, fobii, zaburzeniami psychosomatycznymi oraz z osobami mającymi trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu satysfakcjonujących związków interpersonalnych.

W tutejszym ośrodku prowadzi psychoterapię indywidualną uzależnień oraz osób współuzależnionych, dorosłych dzieci alkoholików DDA/DDD, zaburzeniami osobowości, zaburzeniami kompulsywno – obsesyjnymi kryzysami życiowymi, trudnościami adaptacyjnymi

tel. 887 097 989