Małgorzata Stryczewska – Jaguś

Psycholog w LublinieNazywam się Małgorzata Stryczewska – Jaguś. Od 2006 r. prowadzę prywatną praktykę. Pracuję z osobami dorosłymi w kontakcie indywidualnym oraz z parami. 

Pracuję w nurcie integracyjnym, co oznacza, że w pracy z pacjentem staram się integrować koncepcje różnych szkół psychoterapii i dobierać optymalne strategie i procedury terapeutyczne do specyfiki zgłaszanych problemów.

Moja praca podlega stałej superwizji (indywidualnej i grupowej) u certyfikowanych superwizorów  Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Jestem absolwentką Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS. Ukończyłam czteroletnie studia podyplomowe w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii przy Szkole Wyższej Psychologii Społecznej i Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie, jest to szkolenie atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Odbyłam staż na Oddziale Leczenia Nerwic i Zaburzeń Behawioralnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz na Oddziale Nerwic Szpitala Neropsychiatrycznego w Lublinie. Ukończyłam szkolenie pierwszego stopnia w Polskim Instytucie Psychodramy.  Odbyłam szkolenie z psychoterapii par i małżeństw w Polskim Instytucie Ericksonowskim  oraz szereg treningów i szkoleń w zakresie psychoterapii. Jestem członkiem zarządu lubelskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

tel. 662 050 165